Security Engineer (medior en senior)

Omschrijving

Isatis Cyber Security - Isatis is een ondernemende energieke organisatie meer dan 150 medewerkers, waar je je thuis kunt voelen. Kom maar eens kijken hoe wij onze werkomgeving hebben ingericht. Leuke style rooms die zo uit de jaren 60 of 70 lijken te komen, om samen met je collega’s te praten. Isatis heeft meerdere afdelingen die zich richten op BI, Big Data, Microsoft en Java development, en projecten. Isatis heeft oplossingen voor Zorg, Finance, Overheden en particulieren. En natuurlijk CyberSecurity en Privacy. CyberSecurity is een sociaal, economisch en politiek wereldprobleem dat enorm veel schade berokkend aan burgers, organisaties en overheden. Onze belangrijkste drive is om onze klanten te ondersteunen en succesvol te laten zijn in het beveiligen van hun infrastructuur, diensten en bedrijfsprocessen. Wij vinden dat we door onze kennis een verantwoordelijkheid hebben richting de samenleving. Dit uiten we ook door onze kennis te delen met elkaar en met derden. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met een project om lessen te geven aan middelbare scholen. Hierdoor willen we werken aan bewustwording rondom CyberSecurity en wat je zelf kunt doen om je te beschermen. Isatis CyberSec richt zicht op drie pijlers; technische en procedurele maatregelen tegen dreigingen (veilige netwerk infrastructuren, Security Operating Centers, Security Information and Event Monitoring, IDS/IPS etc.), succesvol behalen, implementeren en behouden van informatiebeveiliging certificeringen en assessments (ISO 27001, NEN 7510, DigiD2, BIG/BIR etc.) en afdoende maatregelen nemen in het kader van de regelgeving op het gebied van Privacy. Hiervoor hebben we een integrale aanpak gebaseerd op risico management. Waar ligt de zwakste schakel en welke oplossingen zijn er om deze te verstevigen. Zo’n 95%van alle beveiliging issues komen voort uit menselijk handelen. We helpen onze klanten daarom ook met het verhogen van de interne security engangement.als vast onderdeel van onze beveiligingsprojecten en door bv trainingen te geven.

Je functie

Informatiebeveiliging behoort tot ieders taken en verantwoordelijkheden. De Security Engineer is operationeel verantwoordelijk voor de beveiliging van (delen van) de ICT infrastructuur van onze klanten. De Security Engineer heeft een uitstekende technische kennis van netwerk- en systeembeheer en is daarnaast gespecialiseerd in één of meerdere specifieke vormen van informatiebeveiliging al of niet door gebruik van “state of the art” security appliances zoals firewalls, intrusion detection/prevention systems, vulnerability scanners, web filters etc.


Op basis van het beveiligingsbeleid van de klant richt de Security Engineer beoogde maatregelen in en zorgt dat deze 24x7 operationeel en effectief zijn. Omdat de Security Engineer uitstekend op de hoogte is van de typische dreigingen en risico's binnen het domein en door gebruik van security monitoring technieken, is de Security Engineer alert op verschijnselen die kunnen duiden op (nog) onbekende kwetsbaarheden of ongeautoriseerde toegang. Bij incidenten neemt de Security Engineer onmiddellijk risicobeperkende 

maatregelen.


Daarnaast neemt de Security Engineer deel aan initiatieven om beveiligingsmaatregelen te verbeteren en aan te passen aan nieuwe dreigingen en veranderingen in de ICT infrastructuur.

Vereisten

2-4 jaar ervaring (medior) of meer dan 4 jaar ervaring (senior) op het gebied van netwerk- en systeembeheer in security driven environments.

Kennis van:


  • Windows client, Windows server, Linux server, VMWare ESXI, Netwerk appliances,
  • Active directory, (Secure) Exchange, IIS, MSSQL, MySQL.
  • Next Generation Firewalls, VPN, IPsec, DNSSEC, PKI, 2-fact authentication.
  • Identity & Access Management, Network Segementation, Security monitoring.
  • Het zelfstandig implementeren en documenteren van technische beveiligingsmaatregelen.
  • Sterke communicatieve eigenschappen, pro actieve houding.
  • Nice to have; ervaring met security appliances zoals: intrusion detection/prevention systems, vulnerability scanners, virus scanners, web filters, etc.
  • Nice to have; kennis van ISMS zoals ISO 27001 en/of NEN 7510.
  • Nice to have; certificering CISM, CISSP, CISO.